ประเทศไทย: ชาติแรกในภูมิภาคอาเซียนที่กัญชาถูกกฎหมาย

กัญญาเป็นพืชที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยมามากกว่า 7 ทศวรรษ แต่ในปี พ.ศ. 2561 นั้น ทางประเทศไทยได้อนุญาตให้กัญชาทางการแพทย์ถูกฎหมาย การทำให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายในประเทศไทยเกิดขึ้นโดยการแก้ไข พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

Read More