ซอฟต์แวร์ Cannabis Social Club | ซอฟต์แวร์บริหารจัดการตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงการขาย GrowerIQ

วิธีการดำเนินงานแบบครบวงจรของเรา เหมาะสำหรับคลับกัญชาที่ต้องการปรับกระบวนการการดำเนินงานของพวกเขา ด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว คลับกัญชาสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินนั้นมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Read More

ประเทศไทย: ชาติแรกในภูมิภาคอาเซียนที่กัญชาถูกกฎหมาย

กัญญาเป็นพืชที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยมามากกว่า 7 ทศวรรษ แต่ในปี พ.ศ. 2561 นั้น ทางประเทศไทยได้อนุญาตให้กัญชาทางการแพทย์ถูกฎหมาย การทำให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายในประเทศไทยเกิดขึ้นโดยการแก้ไข พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

Read More